ز لاله ها ختن کنیم

بیا که تکیه بر نگاه خویشتن کنیم
اسیر خود شویم و دیده رو به تن کنیم
به بازوان پر توان چمن چمن کنیم
به دشت ز لاله ها نه آهوهان
ختن ختن کنیم

بیا اگر نیامدی گلایه نیست
حرف نیست
اگر روان شوم بدان که همراهان
کم نیست
غم نیست
بیا که جسم و جان این جهان شویم
بیا که اسمان شویم
شکوه اخرین
و واپسین
این زمان شویم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s